HAT SANATI

HAT SANATI Hat sanatı yahut hüsn-i hat adıyla bilinen, belirli kurallar içinde güzel yazı yazma sanatının temeli, MÖ. 6.yüzyılda Ürdün civarında yaşamış olan Aramî asıllı Nabat kavminin alfabesine dayanır. Önceleri bu yazı Araplar tarafından kullanıldığı için Arap yazısı adıyla anılırken daha sonraları İslâm’ın çeşitli coğrafyalara yayılması ve bu yazının Müslümanlar…

daha fazlasını oku

El yazması

El yazması Ebu Übeyd el-Kasım bin Selam el-Haravi tarafından yazılmış, günümüzde elde bulunan en eski Arapça el yazması olan Garib el-Hadis’ten bir sayfa, MS 931. Elyazması ya da el yazması, elle yazılan ve çizimleri yapılan; genellikle edebî, sanatsal ya da tarihî öneme haiz kitap. Elyazmalarının yapısı zahriye (içkapak), serlevha, temellük kaydı,…

daha fazlasını oku

Antika

Antika, maddi değeri olan eski eşya demektir. Bir eşyanın ya da sanat yapıtının “antika” sayılabilmesi için yaşlı olmasının yanında az bulunur özellikte olması gerekir. Ne var ki her eski eşya da antika sayılmaz. Antikalar ünlü bir kişiye ya da belli bir tarihsel döneme ait olabilir. Yalnızca iyi korunmuş eşyalar da…

daha fazlasını oku